Tabela kursów walut dla produktów kredytowych dla Klientów Indywidualnych
Spread walutowy wyrażony procentowo jest wyliczany według następującego wzoru: (Kurs Sprzedaży – Kurs Kupna) / (0,5 * (Kurs Kupna + Kurs Sprzedaży) * 100%).
Do umów kredytowych udzielonych w CHF Bank stosuje Spread Walutowy dla CHF czasowo obniżony z 6 % do 3%.

Operacje bezgotówkowe/ Non-cash transactions
22-06-2017 8:59


Waluta / Currency Kurs kupna / Buy Kurs sprzedaży / Sell Spread
CHF 3,8580 3,9755 3,00%
EUR 4,1250 4,3802 6,00%
SEK 0,4239 0,4475 5,42%
USD 3,6916 3,9200 6,00%


Kursy walut z bieżącego miesiąca
SEK
USD
EUR
CHF

Archiwum - Klienci Indywidualni
2015
2016
2017


© Svenska Handelsbanken AB (publ)