Tabela kursów walut dla produktów kredytowych dla Klientów Indywidualnych
Spread walutowy wyrażony procentowo jest wyliczany według następującego wzoru: (Kurs Sprzedaży – Kurs Kupna) / (0,5 * (Kurs Kupna + Kurs Sprzedaży) * 100%).
Do umów kredytowych udzielonych w CHF Bank stosuje Spread Walutowy dla CHF czasowo obniżony z 6 % do 3%.

Operacje bezgotówkowe/ Non-cash transactions
25-09-2017 8:58


Waluta / Currency Kurs kupna / Buy Kurs sprzedaży / Sell Spread
CHF 3,6400 3,7509 3,00%
EUR 4,1472 4,4037 6,00%
SEK 0,4362 0,4604 5,40%
USD 3,4818 3,6972 6,00%


Kursy walut z bieżącego miesiąca
SEK
USD
EUR
CHF

Archiwum - Klienci Indywidualni
2015
2016
2017


© Svenska Handelsbanken AB (publ)